Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Jaworniku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło na sali gimnastycznej placówki wiele osób, wśród których znaleźli się zaproszeni goście: Starosta Powiatu Myślenickiego – Józef Tomal oraz emerytowani nauczyciele. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Bożena Boczkaja, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
W części artystycznej  uczniowie z klas VIII pod kierunkiem pani Doroty Król oraz Renaty Dziedziny przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony pracy nauczyciela, na który składały się scenki z pokoju nauczycielskiego.
W przygotowanie akademii włączył się Samorząd Uczniowski. O dekorację i oprawę muzyczną w wykonaniu uczniów klas 6 zadbała pani Anna Kowalska.