AKTYWNA  TABLICA

             Od  listopada 2019 r. Szkoła  Podstawowa w Jaworniku  realizuje Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.  W ramach programu szkoła została wyposażona w  3 monitory interaktywne.  Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem pozyskanych  monitorów. Tak zrealizowane lekcje są dynamiczne  i ciekawe. Bogata obudowa multimedialna powoduje skuteczniejszą i efektywniejszą  pracę dydaktyczną.