W czwartek 17 października 2019 r. w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”, w której bierze udział nasza placówka, odbyła się odblaskowa zabawa taneczna zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Brali w niej udział chętni uczniowie z klas IV – VIII, pieczę nad uczniami sprawowali nauczyciele. Wszyscy uczestnicy tego wieczoru przynieśli ze sobą kolorowe odblaski. Dyskoteka trwała 3 godziny. Uczniowie świetnie bawili się w rytm muzyki. W przyciemnionym świetle taniec z odblaskami dawał niezwykłe efekty i uczniowie naocznie mogli przekonać się na jakiej zasadzie działają elementy odblaskowe. Wszyscy wychodzili z dyskoteki zmęczeni, ale zadowoleni.