Projekt ten realizowany był w szkole Podstawowej w Jaworniku w miesiącu wrześniu i październiku bieżącego roku szkolnego. Z jego efektami uczniowie naszej szkoły spotykać się będą jeszcze w listopadzie. Celem tego działania było przede wszystkim, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
Poza tym projekt ten miał za zadanie uświadomienie wartości czytania w życiu człowieka oraz uwrażliwianie uczniów na język poezji. Z pewnością stwarzał on okazję do wzbogacanie współczesnych doświadczeń czytelniczych uczniów. Jego nadrzędną wartością było zachęcanie do samodzielnej pracy w celu prezentacji swoich zainteresowań i odkryć czytelniczych. Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie własnych książeczek, prezentujących wybrane wiersze. Choć przy ich opracowywaniu należało się kierować ściśle określonymi zasadami, to projekt stwarzał niezwykle duże możliwości do wykazania się kreatywnością. Dzięki temu podziwiać możemy bardzo bogatą i różnorodną wystawę – każda książeczka jest niepowtarzalna, każda zadziwia i każda dowodzi, że uczniowie mogą tak wiele. Udziału w projekcie doświadczyli uczniowie klasy VIb i VIc. Przekonał ich on do tego, że praca, choć jest wysiłkiem, zabiera wiele czasu, to jednak przynosi budujące efekty.