“Drodzy mieszkańcy Gminy Myślenice,

Najbliższe dni i tygodnie to czas, w którym każdy z nas musi uświadomić sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje, swoich rodzin i sąsiadów oraz to, że to właśnie od nas wszystkich zależy skuteczność podjętych działań prewencyjnych. Nie możemy dzisiaj zlekceważyć apeli i zaleceń, które wprowadzają władze samorządowe i rządowe.

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem bardzo proszę o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz we wszystkich podległych jednostkach – Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Utylizacji Odpadów, czy Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Do urzędu przychodźmy tylko w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki. W celu załatwienia innych spraw proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 12 639 23 00, e-mail: info@myslenice.pl

Szczególnie zwracam się do uczniów oraz rodziców – proszę aby czas zawieszenia zajęć edukacyjno-wychowawczych w naszych przedszkolach i szkołach nie był czasem odwiedzin, czy wzajemnego spotykania się w miejscach publicznych. Nie powtórzmy tragicznego w skutkach błędu włoskiego społeczeństwa, które zlekceważyło potencjalne zagrożenie nowym wirusem. Dlatego pozostańcie w swoich domach!

Poza placówkami edukacyjnymi wszystkie podległe nam jednostki – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miejskie Biblioteka Publiczna i Muzeum Niepodległości w Myślenicach na najbliższe dwa tygodnie zawiesiły swoją działalność.

W najbliższym czasie pomyślmy przede wszystkim o sąsiadach, osobach starszych, aby nie musiały wychodzić z domu, zróbmy im zakupy, pomóżmy w codziennym życiu. Nie ma dzisiaj powodów do paniki, ale musimy wszyscy uświadomić sobie, że to od nas wszystkich i od naszych codziennych zachowań uzależniona jest skuteczna walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Jeżeli wystąpiłyby u Państwa, któreś z objawów zachorowania COVID-19 proszę o kontakt telefoniczny z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Myślenicach (tel. 122720606, 509693125) lub Oddziałem Zakaźnym Szpitala w Myślenicach (tel. 122730303).

Decyzje, które podejmowane są na bieżąco mają za zadanie jeszcze skuteczniej chronić wszystkich mieszkańców. Podejmując takie kroki chcemy być odpowiedzialni i mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą. Proszę o wyrozumiałość, zachowanie spokoju i zastosowanie się do komunikatów.

Pierwsze dni zagrożenia epidemiologicznego w Polsce pokazują już, że wprowadzone ograniczenia przynoszą efekty. Dlatego tym bardziej musimy utrzymać dyscyplinę i dostosowywać się do wszelkich zaleceń. Wierzę, że jako społeczeństwo wyjdziemy z tej próby zdecydowanie wzmocnieni. Liczę bardzo na Wasze odpowiedzialne zachowania. Już teraz za nie bardzo dziękuję.

Jarosław Szlachetka
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice”