Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaworniku odbywa         się zgodnie z planem. Wnioski wraz stosownymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi stan prawny (zaświadczenia, orzeczenia i inne) można składać  w sekretariacie szkoły do czwartku 19 marca 2020 r. zgodnie z harmonogramem. W sytuacji braku możliwości dostarczenia osobistego w/w dokumentów prosimy o kontakt      ze szkołą pod numerem telefonu 12 274 39 29 oraz wysłanie na maila szkoły skanu dokumentu ewentualnie zdjęcia i dostarczenie w późniejszym terminie oryginałów.