Wyjątkowo w tym roku szkolnym nie odbyła się akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie wpisana w kalendarz szkolnych uroczystości Szkoły Podstawowej w Jaworniku, niemniej jednak  warto podkreślić znaczenie tego doniosłego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny.  Święto Konstytucji 3 Maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja) to rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Uchwalona w 1791 roku ustawa była pierwszą spisaną konstytucją w nowożytnej Europie, drugą na świecie po amerykańskiej. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce i dniem wolnym od pracy.