Informujemy, że szkoła otrzymała środki pieniężne w formie darowizny od Fundacji Tauron z siedzibą w Katowicach. Uzyskana kwota została przeznaczona na zakup dwóch laptopów. Kolejni uczniowie mają możliwość skorzystania z zakupionego sprzętu, realizując kształcenie na odległość.