Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z wyjątkową sytuacją zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało według następujących ustaleń.

1.Zakończenie zajęć w Oddziale Przedszkolnym odbędzie się w czwartek 25 czerwca o godzinie 9.00  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w czasie covid w szkole w sali Oddziału Przedszkolnego.

2.W dniu zakończenia roku szkolnego- 26 czerwca w piątek -uczniowie klas I-VIII mogą odbierać świadectwa w szkole od wychowawcy– jeżeli rodzice wyrażą zgodę na przyjście dziecka do szkoły.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa spotkania będą odbywać się według harmonogramu.

W przerwach między grupami będzie dezynfekcja pomieszczeń.

3.Świadectwa można  będzie odebrać po zakończeniu roku szkolnego  w kancelarii szkolnej, w dniach od 29 czerwca do 10 lipca w godzinach od 8.00 do 14.00 .

Zasady odbioru świadectw

  1. Do szkoły mogą przyjść tylko osoby zdrowe, które nie wykazują objawów chorobowych i nie są objęte kwarantanną.
  2. Wchodząc do budynku należy założyć maseczkę i zdezynfekować ręce.
  3. Nie należy podawać sobie dłoni .
  4. Spotkania z wychowawcą odbędą się w określonej godzinie w różnych salach.
  5. Przed szkołą i w budynku należy zachować między sobą odległość wynoszącą minimum 1,5m.
  6. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny.

Harmonogram spotkań z wychowawcami w dniu 26 czerwca 2020 roku

Wejście do budynku dla klas I-III /dawny budynek szkoły podstawowej/

8.00-8.30 kl.1 p.  mała sala gimnastyczna –  wychowawca p.Edyta Starzec -Sobieszkoda

8.15-8.45 kl. 2a sala nr 13 -wychowawca p. Renata Wilkołek

8.15-8.45 kl. 2b sala nr 15 -wychowawca p. Bożena Górecka

8.30-9.00 kl. 3a sala nr 10 -wychowawca p. Krystyna Szczotkowska

8.45-9.15 kl. 3b mała sala gimnastyczna -wychowawca p. Bożena Boczkaja

9.30-10.00 kl. 5c mała sala gimnastyczna -wychowawca p. Wojciech Pułka

10.00-10.30 kl. 6c  mała sala gimnastyczna -wychowawca p. Marta Berkowska

Wejście do szkoły /dawne gimnazjum/

8.00-8.45 kl. 8a hala sportowa – wychowawca p. Renata Dziedzina

8.00-8.45 kl. 8b hala sportowa – wychowawca p. Dorota Król

9.00-9.30 kl. 7a hala sportowa – wychowawca p. Ilona Michalik

9.00-9.30 kl. 7b hala sportowa – wychowawca p. Bernadetta Polewka

Wejście do szkoły /dawne gimnazjum/

8.30-9.00 kl. 5b sala nr 3  -wychowawca p.Ewa Gradek

8.45-9.15 kl. 6a sala nr 7 -wychowawca p. Monika Zając

9.30-10.00 kl. 6b sala nr 4 -wychowawca p. Anna Kowalska

8.30-9.00 kl.5a sala nr 1 -wychowawca p. Magdalena Skałka

8.45-9.15 kl. 4 sala nr 6 -wychowawca p. Anna Słaby

Z poważaniem

wicedyrektor Bożena Boczkaja