W dniach 31 lipca 2020 r. (piątek) od godziny 12.00 do 15.00 oraz w 03 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) od godziny 8.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia OKE o wynikach egzaminów). Prosimy o odbiór zaświadczeń w wyznaczonych terminach.