KOMUNIKAT

Z DNIA 06.11.2020

W oparciu o decyzje Ministra Edukacji i Nauki od poniedziałku 09.11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W okresie nauki zdalnej zajęcia są realizowane z wykorzystaniem materiałów przesyłanych na konto rodzica za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji on-line z nauczycielami w godzinach wyznaczonych przez poszczególnych nauczycieli za pomocą aplikacji google Classroom, przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Celem uszczegółowienia sposobów i form nauki zdalnej dla uczniów klas I-III w dniu 12.11.2020 r. zostanie zorganizowane spotkanie on line z wychowawcami klas I-III. Link do spotkania zostanie przesłany na konta rodziców przez dziennik Librus.

Godziny spotkania :

klasa I a – 9.45 do 10.00

Klasa I b – 10.00 do 10.15

Klasa II – 10.15 do 10.30

Klasa III a – 10.30 do 10.45

Klasa III b – 10.45 do 11.00

Renata Marzec

Dyrektor Szkoły