W dniu 17 grudnia 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Jaworniku.  Dzięki uzyskanej dotacji z budżetu Miasta i Gminy Myślenice nasi uczniowie po powrocie do nauczania stacjonarnego będą mieli możliwość korzystania z wysokiej jakości sprzętu komputerowego.  Staraniem Dyrektora Szkoły mgr Renaty Marzec ze środków Gminy Myślenice zakupiono łącznie 15 nowych zestawów komputerowych stacjonarnych. W uroczystym przekazaniu wyposażenia pracowni uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice Małgorzata Ciemińska, Poseł na Sejm RP Władysław Kurowski oraz Radny Miasta i Gminy Myślenice Wacław Szczotkowski.
Nowoczesna, świetnie wyposażona pracownia znacznie poprawi jakość nauczania oraz dostępność do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce szkolnej.
Serdecznie dziękujemy !!!