15 lutego 2021r.

Szkoła Podstawowa w Jaworniku po raz kolejny bierze udział w projekcie realizowanym przez Gminę Myślenice przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”. Projekt ten przeznaczony jest dla 10 uczniów z klas I-III i ma na celu m. in. nabycie umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach, bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich w cyklu 16 godzin szkolenia. Zajęcia odbywają się  na stoku narciarskim w Myślenicach zlokalizowanym na Górze Chełm w malowniczej części miasta – Zarabie. W ramach projektu organizator zapewnia sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. Wkład własny rodziców (100 zł). Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w terminie od 15 lutego do 28 lutego wg ustalonego harmonogramu.