INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku przekazuje do wiadomości osobom zainteresowanym,  że lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona w budynku szkoły.

Jednocześnie informuję, że wszyscy kandydaci,  składający karty zapisu do klasy I zostali przyjęci do tut. Szkoły.

Jawornik, 29.03.2021r.