KOMUNIKAT

Z DNIA 23.04.2021 r.

dotyczący wprowadzenia nauki hybrydowej

w klasach I-III  Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  w Jaworniku

 od 26.04.2021 r. do 07.05.2021 r.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w klasach I – III zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe. Lekcje będą odbywać się stacjonarnie oraz zdalnie według ustalonego planu lekcji. Godziny trwania zajęć nie ulegają zmianie (ewentualne zmiany wynikające z organizacji pracy szkoły będą przekazywane przez wychowawców w dzienniku elektronicznym).

Harmonogram nauczania hybrydowego:

BUDYNEK A

Klasa 1A oraz klasa 1B rozpoczynają zajęcia stacjonarne od godz. 8.15

Klasa 1A – nauczanie stacjonarne (poniedziałek, wtorek, środa)

–  nauczanie zdalne  (czwartek, piątek)

Klasa 3A – nauczanie stacjonarne (poniedziałek, wtorek, środa)

–  nauczanie zdalne  (czwartek, piątek)

Klasa 1B – nauczanie stacjonarne (czwartek, piątek)

– nauczanie zdalne (poniedziałek, wtorek, środa)

Klasa 3B – nauczanie stacjonarne (czwartek, piątek)

– nauczanie zdalne (poniedziałek, wtorek, środa)

BUDYNEK B

Klasa 2A – nauczanie stacjonarne od poniedziałku do piątku

W związku z powrotem do szkoły w systemie hybrydowym informujemy, że zostają przywrócone  dowozy dla uczniów (zgodnie ze złożonymi deklaracjami z dnia 01.09.2020 r.), obiady i opieka świetlicowa.

mgr Renata Marzec
Dyrektor szkoły