Gimnastyka  jest niezwykle ważna w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju sportu jest  bardzo istotne. W dniu 28 maja 2021 roku nastąpiło oddanie do użytku wyremontowanej hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jaworniku. Dzięki staraniom Dyrektora Szkoły Renaty Marzec ze środków Gminy Myślenice odświeżono dach i ściany hali. W przekazaniu wyremontowanej hali  uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG Myślenice Małgorzata Ciemińska, Poseł na Sejm RP Władysław Kurowski oraz Radny Miasta i Gminy Myślenice Wacław Szczotkowski. Uczniowie naszej Szkoły pod kierunkiem Renaty Dziedziny przygotowali krótki pokaz sportowy.  Uzyskana  dotacja z budżetu Miasta i Gminy Myślenice pozwoli naszym uczniom  oraz mieszkańcom Jawornika na korzystanie z pięknej hali, na której oprócz zajęć sportowych odbywają się również imprezy kulturalne.  Dziękujemy za wsparcie naszych inicjatyw!