Uczniowie klasy II pod kierunkiem wychowawczyni Edyty Starzec-Sobieszkody  zakończyły właśnie III moduł i tym samym ukończyły cały projekt innowacyjny pt. ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. W III module uczniowie zapoznali się  z lekturą “Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej. Uczestniczyli w warsztatach czytelniczych dotyczących lektury oraz biografii autorki prowadzonych przez bibliotekarzy szkolnych Annę Kowalską i Monikę Zając. Gościem specjalnym podczas realizacji tej części innowacji była Pani Dyrektor mgr Renata Marzec, która zaszczyciła klasę swoją obecnością w Dniu Dziecka i przeczytała  fragment omawianej lektury. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem słuchali nowych informacji na temat gwiazdozbiorów. Po wypełnieniu Lekturnika stworzyli metodą wydrapywania swój własny Wszechświat. Prowadzili obserwacje przyrodnicze, wykonały plakaty o potrzebie ochrony środowiska. Zwieńczeniem wszystkich działań był piknik plastyczny pod „chmurką”. Uczniowie na świeżym powietrzu wykonywali prace plastyczne pt. „ Piękny jest nasz świat”. To wyzwanie dało dzieciom satysfakcję i poczucie sprawczości: mały może całkiem dużo! Czekamy na nowe wyzwania w przyszłym roku szkolnym.