W dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Myślenicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla uczestników XV edycji gminnej Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”. Ideą konkursu jest promowanie wśród młodzieży wolontariatu oraz pozytywnych postaw.
Laureatem tego konkursu został uczeń naszej Szkoły Jakub Silezin. Jakubowi podczas uroczystego wręczenia nagród towarzyszyli Rodzice, Dyrektor Szkoły Renata Marzec, wychowawca Anna Kowalska oraz  Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Jaworniku. Nasz kandydat odebrał gratulacje z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki, Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Małgorzaty Ciemińskiej oraz Komisji Konkursowej i przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Gratulujemy Jakubowi i życzymy wytrwałości w podejmowanych działaniach na rzecz środowiska szkolnego oraz potrzebujących!

                Jakub Silezin uczeń Szkoły Podstawowej w Jaworniku otrzymał pełne poparcie uczniowskiego i nauczycielskiego środowiska szkolnego, aby reprezentować Szkołę w XV Edycji Gminnej Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
              Jakub pełni funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021. Uczeń jest bardzo zaangażowany w życie szkoły, aktywnie  uczestniczy w pracach na jej rzecz, inicjując działania Samorządu Uczniowskiego. Jakub bezinteresownie podejmuje różnorakie działania na rzecz społeczności szkolnej, bierze udział w organizowanych akcjach charytatywnych i zbiórkach. Z zaangażowaniem dąży do realizacji postawionych sobie celów, aktywizuje społeczność szkolną, udziela się w środowisku lokalnym oraz różnorodnych akcjach na terenie całego kraju, a także za granicą reprezentując naszą społeczność.
                Zainteresowania historyczne Jakuba są znane członkom społeczności szkolnej. Uczeń chętnie dzieli się swoimi pasjami prezentując się na forum klasy i szkoły. Dzieląc się swoją wiedzą historyczną oraz pasjami, promuje postawę patriotyczną wśród swoich rówieśników. Wielokrotnie można było zaobserwować zainteresowanie Jakuba historią, która przekłada się na podejmowane przez niego działania, inicjowanie oraz współuczestnictwo w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne.
                Uczeń jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego w Myślenicach, od sześciu lat z zapałem angażuje się w działania Hufca ZHP Myślenice. Wraz z kolegami organizuje próbną Drużynę Harcerską w rodzinnym Jaworniku, której celem między innymi  jest organizacja czasu dla dzieci oraz propagowanie pozytywnych wzorców oraz postawy patriotycznej.
Jakub rozwija się wszechstronnie – uprawia turystykę górską, zdobywa punkty do srebrnej Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, gra w szachy, jest również posiadaczem karty pływackiej, aktywnie uprawia narciarstwo klasyczne, kajakarstwo i żeglarstwo.
                Umiejętność współpracy z innymi ludźmi w różnym wieku, bardzo wysoka kultura osobista Jakuba, jego wzorowa postawa, promowanie idei wolontariatu, poszanowanie tradycji, zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska szkolnego i regionalnego oraz aktywność patriotyczna sprawiają, iż jest on autorytetem dla swoich rówieśników.