Bus dowożący dzieci na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 wyjeżdża spod szkoły o godz. 7.15 w kierunku Bugaj-Kotoń-Granica Rudnik-szkoła od poniedziałku do piątku. Powrót we wtorek o godz. 14.15 w pozostałe dni szkolne godz. 13.30