Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Jaworniku w dniu pierwszego września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie, wraz z nowym patronem Ks. Janem Twardowskim, z optymizmem rozpoczęli kolejny rok zdobywania wiedzy. Uroczystości uświetnił Poczet Sztandarowy Szkoły, został odśpiewany Hymn Państwowy oraz Pieśń Szkoły. Dyrektor Szkoły mgr Renata Marzec zainaugurowała rok szkolny i przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Przedstawiła również wychowawców klas. W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Jaworniku rozpoczęło naukę 300 uczniów, w tym 17 w oddziale przedszkolnym oraz 36 w klasach pierwszych. W inaugurację roku szkolnego zaangażował się Samorząd Uczniowski. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Silezin przywitał Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz uczniów, wspomniał również o bolesnej dla nas Polaków rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Mamy nadzieję na spokojny, pełen miłych wydarzeń rok szkolny. Życzymy Uczniom wielu sukcesów i radości ze zdobywania nowej wiedzy w roku szkolnym 2021/2022!