REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Odblaskowa szkoła”

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w konkursie
„Odblaskowa szkoła” – XI edycja 2021

CELE KONKURSU:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego,
 • zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
 • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas ,,0”-3 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.

TEMAT

Temat konkursu ,, Bądź widoczny – bądź bezpieczny na drodze”.

Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie ,,drogi do i ze szkoły”,                    a w szczególności  noszenia przez pieszych elementów odblaskowych.

PRACA  KONKURSOWA

 1. Wykonanie pracy plastycznej:
 • forma płaska
 • dowolna technika plastyczna ( rysunek, malarstwo. kolaż itp.)
 • format A3 lub A4.
 1. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna być z tylu opisana: imię i nazwisko autora oraz klasa.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Termin oddania pracy: 10.2021 do wychowawców klas.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Złożone prace zostaną ocenione przez komisję (wyłonioną przez organizatorów) według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • oryginalność środków wyrazu,
 • estetyka pracy.
 1. Komisja, spośród prac biorących udział w konkursie wyłoni trzech laureatów (miejsca od 1 do 3) oraz może dokonać wyróżnienia wybranych prac.
 2. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy będą wręczane na apelu podsumowującym akcję.