W październiku w sklepach na terenie gminy Myślenice przeprowadzana była zbiórka
żywności organizowana przez Caritas Betania. Swój udział w akcji charytatywnej miało
również dwudziestu trzech wolontariuszy z naszej szkoły, którzy poświęcając swój wolny czas
w piątek i sobotę 08-09.10.2021 r., zbierali w wyznaczonych sklepach dary dla
podopiecznych Caritasu.