Jawornik, 16.11.2021 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku informuje, iż z dniem 17 listopada 2021 r.
do odwołania główne wejścia do budynku szkoły zostaną zamknięte. Powodem zamknięcia jest rozpoczęcie prac dotyczących wymiany słupów energetycznych. W związku z powyższym ulega zmianie organizacja ciągów komunikacyjnych:

 Przedszkolaki oraz uczniowie klas I – IV wchodzą do szkoły bocznym
wejściem od drogi wiodącej wzdłuż plebani,
 uczniowie klas V – VIII wchodzą do szkoły boczną bramą , następnie wzdłuż szkoły od strony sali gimnastycznej.

Renata Marzec
Dyrektor Szkoły