W 2021 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Jaworniku została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
otrzymując wsparcie finansowe na zakup wyposażenia oraz książek do biblioteki szkolnej w kwocie 15 000 zł (12 000 zł z dotacji + 3000 zł Urząd Miasta i Gminy Myślenice)
oraz otrzymując wsparcie finansowe na zakup książek do oddziału przedszkolnego  w kwocie 1875zł (1500 zł z dotacji + 375 zł Urząd Miasta i Gminy Myślenice)

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nasza Szkoła prowadzi  działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”– Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowanie przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Kierunek interwencji: 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.
Kierunek interwencji: 3.2 Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.