XI EDYCJA

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ ANIOŁY, ANIOŁKI BOŻONARODZENIOWE”

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa  im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

 CELE KONKURSU:

 • przybliżenie dzieciom roli anioła w kulturze i tradycji świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
 • rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywanych prac,
 • wymiana doświadczeń plastycznych,
 • wprowadzenie w magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia
 1. UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych z Miasta i Gminy Myślenice

 1. FORMA PRACY:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach plastycznych:

 • forma płaska- na formacie A4 – dowolna technika plastyczna
 • forma przestrzenna – ( max wysokość do 40cm) – zawieszka na choinkę

Materiały wykorzystane do wykonania pracy – tylko ekologiczne.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne max 5 prac z jednej placówki, na każdą kategorię plastyczną.
 2. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres placówki wraz z numerem telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Prosimy o czytelne wypisanie metryczek i dokładne ich przytwierdzenie, zwłaszcza do prac przestrzennych.
 3. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 17 grudnia 2021 r. na adres:
  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku, 32-400 Myślenice. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2022 r. (dokładna data będzie przekazana telefonicznie). Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, a laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród.
 6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 7. Prace oceni niezależna Komisja, która będzie brała pod uwagę: zgodność wykonanej pracy z wymaganą formą i techniką plastyczną, oryginalność, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
 8. Prace, które nie będą spełniały wymogów niniejszego regulaminu nie zostaną ocenione.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE