W dniu 30 listopada 2021r. odbyła się wycieczka do Pszczyny. Wycieczka była sfinansowana z Funduszy Rządowych określonych mianem: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, z budżetu Miasta i Gminy Myślenice oraz rodzicielskiego wkładu pieniężnego. Chociaż uczestnikom wycieczki towarzyszyła jesienno-zimowa aura i było chłodno, to dominował nastrój radości, zainteresowania, zaangażowania i mobilizacji do poznania czegoś nowego i zdobycia nowych informacji o otaczającym nas świecie. Ogólnie można by opisać, że nastawienie uczniów było bardzo pozytywne.
Wycieczka miała ciekawy i urozmaicony program, który zakładał aktywny i uważny udział uczniów. W pierwszym punkcie wyprawy dzieci zwiedzały ekspozycję zespołu zamkowo-parkowego w Pszczynie. W następnej kolejności miały możliwość zwiedzania Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej. Trzeci punkt to zapoznanie z pokazową Zagrodą Żubrów, w której też miały okazję dowiedzieć się jak współistnieją w środowisku naturalnym sarny, jelenie, daniele itp. Ponadto, podczas podróży uczniowie słuchali bardzo ciekawych informacji Pana Przewodnika o miejscowościach przez które przejeżdżał autokar. Nie brakło też czasu wolnego na posiłek i wzajemne rozmowy.
Zdaniem uczniów wycieczka była atrakcyjna, pasjonująca i zajmująca.
Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili dzieciom klas drugich i klasy trzeciej, doświadczyć przygody związanej z wyjazdem do Pszczyny.