dotyczący powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

KOMUNIKAT
nr 5-2022

dotyczący powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 grudnia 2021 r. oraz komunikatem z dnia 05 stycznia 2021 r., Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku informuję, że od 10 stycznia 2022 r. tj.(poniedziałek) uczniowie klas I – VIII wracają do nauczania stacjonarnego. Lekcje odbywać się będą według
ustalonego planu lekcji w ścisłym reżimie sanitarnym.