PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA  KLAS I-III ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PT.  „ILUSTRACJA DO OPOWIADAŃ KS. JANA TWARDOWSKIEGO
– PATRONA SZKOŁY”

Szkolny konkurs plastyczny, będący jednym z działań zaplanowanych w ramach pracy z patronem, był także jednym z etapów przygotowań do święta patrona szkoły. Konkurs zorganizowany dla najmłodszych uczniów szkoły, miał na celu przybliżyć postać księdza-poety, a także ułatwić lepsze poznanie ks. Jana Twardowskiego jako mistrza, nauczyciela, przyjaciela dzieci i wzoru do naśladowania. Ponadto, uczniowie z klas I-III oraz przedszkolaki miały okazje zaznajomić się z twórczością naszego patrona i za pomocą dowolnej techniki plastycznej przedstawić w ilustracjach te wartości, które im się podobały i które zapamiętały czytając wiersze i opowiadania ks. Jana Twardowskiego.
W konkursie wzięło udział 123 dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 lutego 2022 r. Jury konkursowe w składzie: Pani Dyrektor Renata Marzec, Pani Dorota Król, Pani Monika Zając dokonało oceny prac uwzględniając pomysłowość autora ilustracji, walory estetyczne pracy, oryginalność, zgodność pracy z tematem oraz technikę wykonania i kompozycję.
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:            

Dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce – Kinga Zych,
II miejsce – Olaf Klimas,
III miejsce – Maria Kocurek, Maja Kiszka

Dzieci z klas I – III:
I
miejsce –Sophie Stokłosa kl. Ia,  Antonina Górecka kl. III,
II miejsce – Julia Sroka kl. IIa,  Aleks Tomal kl. Ia,
III miejsce – Liliana Chlebda kl. Ib. Damian Kiełbowicz kl. Ib                                                     
Wyróżnienie – Gabriela Ziarnik kl. IIb

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz gratulujemy laureatom!