KONKURS PLASTYCZNY
PRZYJAŹŃ NIE JEDNO MA IMIĘ

Organizator
Szkoła Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
Konkurs organizowany w  ramach innowacji pedagogicznej: SPÓR+ MEDIACJA= DIALOG I AKCEPTACJA.

Cele konkursu
Kształtowanie u dzieci postawy przyjaźni, koleżeństwa, szacunku oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat.Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych.
.
Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat

PRZYJAŹŃ NIE JEDNO MA IMIĘ

-różne oblicza przyjaźni, czym jest dla nas przyjaźń,
w jakich momentach przyjaciele są nam potrzebni.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII.
Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną. Format prac plastycznych – A3
Technika wykonania pracy – praca płaska na papierze, wykonana dowolną techniką
Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko i klasę.

Termin i miejsce nadsyłania prac
      Podpisane prace należy dostarczyć do 09.03.2022 r. do biblioteki szkolnej  w godzinach jej otwarcia.

Rozstrzygnięcie konkursu
Jury wybierze najciekawsze prace ilustrujące najlepiej temat przewodni. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz dwa wyróżnienia. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają uwagi pozytywne, a zwycięzcy dyplomy i nagrody.