REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„ WIOSENNA  ECO-MODA”

 

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, przygotowanego z odpadów.
  1. Cele konkursu:

a). uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,

b). zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

c). popularyzowanie wiedzy dotyczącej szkodliwości emisji zanieczyszczeń do środowiska,

d). poszerzanie świadomości na temat środowiska,

e). rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
  2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych lub ich elementów, do wykonania których wykorzystane zostaną m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura, czyli materiały, które wciąż bywają spalane w domowych piecach.
  3. Decyzją wychowawcy w pokazie może wziąć udział 6 przedstawicieli z każdej klasy, którzy będą reprezentować swoją grupę.
  4. Prezentacja strojów odbędzie się na pokazie mody, który będzie zwieńczeniem konkursu. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Należy jednak pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych.
  5. Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia.
  6. Kryteria oceny strojów:

a). wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem

b). pomysłowość i oryginalność,

c). estetyka wykonania,

d). sposób zaprezentowania stroju,

8.Termin i miejsce pokazu: Konkurs odbędzie się podczas uroczystych obchodów 1 dnia wiosny – 21.03.2022r., hala sportowa.

  1. Organizator – Edyta Starzec- Sobieszkoda