Zgodnie z Uchwałą nr 31-2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Jaworniku Dyrektor szkoły informuje, że dzień 02.05.2022 r. tj. (poniedziałek) jest dniem
wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych