INFORMACJA – PRZEDSZKOLE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku informuje
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o możliwości zapisania dziecka na dyżur
wakacyjny.
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest złożenie w sekretariacie
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wniosku do dnia 10 czerwca
2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego udziela dyrektor
placówki.
Do informacji dołączony został wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice, funkcjonujących podczas
przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2021/2022.

Renata Marzec
Dyrektor Szkoły