W dniach 24, 25 oraz 26 maja 53 uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Jaworniku przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. W pierwszym dniu uczniowie zmierzyli się z arkuszem z języka polskiego, w drugim – z matematyki, w trzecim – z wybranego języka nowożytnego. Przez trzy dni egzaminów uczniowie wykazywali się wiedzą zdobytą w czasie nauki w szkole podstawowej. Był to jeden z pierwszych i  najważniejszych sprawdzianów, tym bardziej, iż  przystąpienie do niego warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Jego wynik może mieć także znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca 2022r. Zaświadczenia o wynikach będą wydawane uczniom 8 lipca 2022r. 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie klas ósmych dostaną się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.