W jaki sposób ocalić od zapomnienia jeden z najistotniejszych okresów naszej historii? Zapewne takie pytanie stawiali sobie twórcy Wojewódzkiego Konkursu Teatralnego „Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu”.

Organizatorem Konkursu było Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Libiążu, a jego formuła w pełni sprzyjała popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz o jego zasługach dla kultury polskiej. Konkurs przybliżył nas do polskiego romantyzmu w związku z jego 200 rocznicą.
Ona natomiast wiąże się ze stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku, obchodzoną 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości. Epokę romantyzmu postrzegać możemy bowiem jako czas walki o ocalenie polskości, o powrót na polityczną mapę Europy.

Konkurs ten wymagał przygotowania przedstawienia w oparciu o biografię lub twórczość Mickiewicza. Praca nad sprostaniem tym wymogom wiązała się z kształtowaniem postawy szacunku dla wybitnych dzieł literatury polskiej.
Jak najbardziej potwierdzamy także fakt, że wszelkie nasze spotkania, próby wiązały się z propagowaniem kultury żywego słowa poprzez pracę z wybitnymi utworami literackimi. Konkurs popularyzował teatr jako formę ekspresji artystycznej; sprzyjał rozwijaniu uzdolnień młodzieży. Przede wszystkim dla nas był okazją do twórczej pracy, do wspólnej realizacji podjętych zadań, do wzajemnego motywowania się do osiągnięcia zamierzonego efektu. Musimy przyznać, że rywalizowanie z innymi uczestnikami przedsięwzięcia postrzegaliśmy bardziej jako jedną z pojawiających się tu możliwości niż jako cel sam w sobie.

Naturalnym źródłem koncepcji Wojewódzkiego Konkursu „Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu” jest wychowanie przez sztukę. Jak bowiem zauważają jej autorzy „inscenizacje klasycznych dramatów były tradycyjnym narzędziem dydaktycznym stosowanym przez polonistów”. Dzięki naszej pracy możemy potwierdzić, że staraliśmy się oddać szacunek treści i językowi wybranego do inscenizacji utworu. Z dzisiejszej perspektywy trudno już nawet określić, jak wiele czasu zajęło nam to, co pomysłodawcy pięknie nazywają poszukiwaniem ekspresji artystycznej oraz ćwiczeniem sztuki słowa.

Udział w konkursie był możliwy dzięki temu, że zaangażowali się tu następujący uczniowie: Natalia Gracz, Szymon Hobot, Julia Jamro, Karolina Kanicka, Bartosz Leśniewski, Natalia Norek, Kornelia Pustlenik z klasy 7b oraz Jakub Przęczek z klasy 8b. Zagrali oni w przedstawieniu „Przyjaciele”, które powstało w oparciu o bajkę Adama Mickiewicza o tym samym tytule. Bajka ta okazała się rodzinną pamiątką, a natrafia na nią przedstawicielka najmłodszego pokolenia. Wymogiem konkursu było nagranie przedstawienia, zachęcamy wszystkich do obejrzenia go na szkolnej stronie internetowej.

Najcenniejszą nagrodą dla nas było to, że nasza praca przyniosła nam satysfakcję. To najistotniejsze zobaczyć uśmiechy na twarzach uczniów, poczuć ich zadowolenie, a nawet usłyszeć słowa, które to wszystko potwierdzają. Mamy nadzieję, że artykuł ten będzie należytym podziękowaniem dla uczniów i nauczycieli, którzy wsparli nas w tej pracy. Dziękujemy bardzo.

Ilona Michalik, Magdalena Skałka