Dyrektor informuje, że z dniem 10.10.2022r ulega zmianie harmonogram odwozów dzieci busem szkolnym. Zmiana dotyczy tylko ŚRODY. Odwóz dzieci w tym dniu będzie po 7 lekcji tj. o godz 14.15. (Dzieci oczekujące na bus szkolny w tym dniu zostają objęte opieką świetlicową)

Wicedyrektor
Piotr Antkiewicz