W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku   wzięli udział w XII edycji Małopolskiego  Konkursu „Odblaskowa szkoła”.
Celem akcji było  zwiększenie aktywności rodziców, dyrektorów szkół podstawowych oraz lokalnych władz samorządowych w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Daje ona także możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze „do i ze” szkoły.
W realizację tematyki  bezpieczeństwa na drodze włączyła się  Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach. W pierwszym  tygodniu  września policjanci byli obecni na parkingu przy szkole i dbali o bezpieczeństwo uczniów podążających do szkoły.
Uczniowie z klas młodszych przygotowywały w swoich klasach gazetkę na temat  bezpieczeństwa  na drodze. W salach  wyeksponowane były prace plastyczne poruszające tematykę bezpieczeństwa, uczniowie wykonywali  także znaki drogowe.
Podczas akcji przeprowadzono w szkole konkursy: plastyczny w klasach 1- 3 pt. ,, Noś odblaski – będziesz widoczny i bezpieczny na drodze” oraz konkurs  wiedzy ,,Bezpieczeństwo w  Ruchu Drogowym” w klasach 4 – 7.
Podczas uroczystego zakończenia akcji w dniu 28 października 2022 roku  dokonano podsumowania podjętych działań w ramach konkursu “Odblaskowa szkoła”. W tym dniu uczniowie naszej szkoły byli ubrani w elementy i  kamizelki odblaskowe. Na apelu Dyrektor Szkoły mgr Renata Marzec wręczyła laureatom konkursów dyplomy i nagrody.