Zie­mio oj­czy­sta, zie­mio ja­sna,
nie będę po­wa­lo­nym drze­wem.
Co­dzien­nie moc­niej w cie­bie wra­stam
ra­do­ścią, smut­kiem, dumą, gnie­wem.
Nie będę jak ze­rwa­na nić.
Od­rzu­cam pu­sto­brz­mią­ce sło­wa.
Moż­na nie ko­chać cię – i żyć,
ale nie moż­na owo­co­wać.

Wisława Szymborska

Dla upamiętnienia powrotu Polski na mapy świata, po 123 latach zaborów, obchodzimy w dniu 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.
W dniu 10 listopada Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego uczciła rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości. Każdego roku z tej okazji odbywa się akademia, która stanowi cenną lekcję patriotyzmu oraz historii. Jest także nieocenionym źródłem informacji o trudnych losach naszej Ojczyzny.
Zgodnie z ceremoniałem Szkoły na początku uroczystości odśpiewano Hymn Państwowy oraz Pieśń Szkoły przy udziale Pocztu Sztandarowego. Uroczystość zainicjowali: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Osten-Sacken oraz Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Kornelia Pustelnik, którzy przypomnieli jak ważne dla każdego Polaka jest to święto. W  inscenizacji słowno – muzycznej opisującej niełatwą drogę Polski do niepodległości wystąpili uczniowie klas IV- VIII pod kierunkiem mgr Renaty Teper. Dyrektor Szkoły mgr Renata Marzec wyraziła wdzięczność uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii, doceniła patriotyzm oraz złożyła życzenia z okazji dnia 11 listopada.
O symbolicznej godzinie 11.11 społeczność szkolna odśpiewała czterozwrotkowy hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego, włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.