Zachęcamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Konkurs oceniany będzie  w dwóch  kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
Konkurs jest indywidualny – jeden uczestnik wykonuje  jedną pracę, praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie podczas transportu i przechowywania, prac nie należy oprawiać.
Prace opisujemy na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Prace konkursowe składamy w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Jaworniku do 27 marca 2023 roku:

  • klasy I – III do wychowawców klas
  • klasy IV – VIII do Doroty Król lub p. Bożeny Góreckiej

Uwaga!
Do pracy plastycznej musi być dołączony formularz zgłoszeniowy  podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego ucznia. Formularz  można odebrać u wychowawców klas lub znajduje się w  załączniku wiadomości.

W załączniku: regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji na stronie internetowej:  www.krus.gov.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!

mgr Dorota Król