W dniach 17 i 18 marca 2023 r. przeprowadzana była w sklepach na terenie gminy Myślenice zbiórka żywności, organizowana przez Caritas Betania Myślenice. W akcję włączyło się również jedenastu wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku, którzy poświęcając swój wolny czas zbierali dary dla podopiecznych Caritas Betania.
Wszystkim w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy.