W dniu 26 kwietnia 2023r. Szkoła Podstawowa w Jaworniku gościła laureatów i finalistów III Gminnego Konkursu Bibliotecznego „W świecie książek” organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki dla uczniów szkół podstawowych. Inicjatorką konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku Renata Marzec. Przewodnie założenie i cel konkursu to promocja książki i biblioteki w środowiskach szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów.
Tegoroczna edycja pod hasłem „Słowem malowane” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  Na  Konkurs wpłynęło łącznie 75 prac z 17 szkół podstawowych. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
Prace konkursowe reprezentowały bardzo wysoki poziom, uczestnicy włożyli wiele wysiłku w ich wykonanie. Komisja Konkursowa w składzie: Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach Krystyna Łętocha, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Myślenicach Agnieszka Kazanecka-Bylica oraz Bogusław Kuźmiński wyróżniła  14 laureatów:

LAUREACI  KONKURSU  KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY  1-3 
I miejsce: Milena Jarguz, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach
II miejsce: Tola Wójtowicz, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
III miejsce: Franciszek Petrykowski, Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach
                 Julia Hudaszek, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku 
Wyróżnienie: Karol Chlipała, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

LAUREACI  KONKURSU KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-6
I miejsce: Hubert Bidziński, Szkoła Podstawowa im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie
II miejsce: Filip Chrzanowski, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach
III miejsce: Klaudia Hołuj, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku
Wyróżnienie: Magdalena Ćwierz, Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie

LAUREACI KONKURSU KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 7-8
I miejsce: Szymon Olszewski, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani
II miejsce: Zuzanna Stasiak, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani
                 Franciszek Pawłowski, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku
III miejsce: Filip Cyrek, Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bysinie
                  Alicja Wątor, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

Nagrody oraz dyplomy  laureatom i finalistom konkursu wręczali:  Sekretarz Miasta i Gminy Myślenice Robert Pitala, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Myślenicach Agnieszka Kazanecka-Bylica oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku Renata Marzec. Gali wręczenia nagród towarzyszył wernisaż wszystkich nadesłanych prac. Przybyli goście mieli także okazję ujrzeć inscenizację nawiązującą do tematyki konkursu.
Szczególne podziękowania składamy Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Jarosławowi Szlachetce za patronat nad konkursem.