Zachęcamy uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku do wzięcia udziału w tegorocznej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2023.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi rodziców, opiekunów, pedagogów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Udział w konkursach daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba  o bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.
Konkurs promuje najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.