Raba,  rzeka będąca dopływem Wisły, nazywana jest wśród mieszkańców okolic Myślenic rzeką dzieciństwa. To także rzeka dająca życie wielu gatunkom flory i fauny.  O zagrożeniach wynikających z działalności człowieka opowiadała uczniom klas I-V Szkoły Podstawowej w Jaworniku Joanna Wójcik, realizująca projekt “Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000(…)”.
Raba jest nie tylko jedną  z wielu atrakcji turystycznych Myślenic . Pełni także funkcje schronienia dla ryb: minoga strumieniowego,  głowacza,  piekielnicy, brzany. Zanieczyszczenia wody i regulacja koryta powodują stałe zmniejszanie się populacji  tych wyjątkowych gatunków.
Uczniowie z ciekawych warsztatów dowiedzieli się także, iż jakakolwiek ingerencja w Rabę, jak np.  pozyskiwanie żwiru z rzeki, wyrzucanie gruzu do koryta czy też jeżdżenie po rzece wszelkimi pojazdami, typu: rowery, quady, motory, samochody jest surowo karane.