Dzień dobry,

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza do wzięcia udziału w
gminnym konkursie wiedzy pn.” Zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływ
na człowieka”.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Zapraszamy rodziców/opiekunów
prawnych do zgłaszania dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

·       uczniowie klas V-VI – limit 25 osób (decyduje kolejność
zgłoszeń)

·       uczniowie klas VII-VIII – limit 25 osób (decyduje kolejność
zgłoszeń)

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem,
wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) a
następnie wysłać w formie skanu/wyraźnego zdjęcia, na adres:
ekodoradcy@myslenice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2024 r.
do godziny 23.59 – decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs wiedzy odbędzie się na podstawie wiedzy przekazanej poprzez
film edukacyjny dostępny tylko w formie on-line pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=lM5jRE8QZFU [1] oraz lektury publikacji
dostępnej pod linkiem
https://globalna.ceo.org.pl/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/niska_emisja_material_merytoryczny_upd_0.pdf
[2] (tylko rozdziały: 1-4, 6) lub wydrukowanej dostępnej w biurze
ekodoradców (pokój nr 2, UMiG Myślenice, ul. Rynek 8/9).

Konkurs wiedzy odbędzie się 18 marca 2024 r. w sali nr 13 w Urzędzie
Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 w następującej kolejności:

        *       godz. 09.00 – klasy V-VI
        *      godz. 10.30 – klasy VII-VIII

Dla każdego uczestnika gwarantowane nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do wzięcia udziału!