Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Święto promujące radość obcowania z książką celebrowane było także w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom i finalistom IV Gminnego Konkursu Bibliotecznego „W świecie książek” organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki. Inicjatorką konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku – Renata Marzec. Przewodnie założenie i cel konkursu to promocja książki i biblioteki w środowiskach szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów.
Tegoroczna edycja pod hasłem „Literackie podróże” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Na Konkurs wpłynęło łącznie 68 prac z 18 szkół podstawowych. W ramach pracy konkursowej w kategorii uczniów szkół podstawowych klas 1- 3 uczestnicy wykonali  ilustrację przedstawiającą najciekawsze miejsce pobytu bohatera literackiego, uczniowie klas IV-VI stworzyli pocztówkę z książkowej podróży wybranej postaci literackiej. Konkurs w kategorii klas 7-8 obejmował wykonanie prezentacji multimedialnej poświęconej motywowi podróży w literaturze. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
Prace konkursowe reprezentowały bardzo wysoki poziom, uczestnicy włożyli wiele wysiłku w ich wykonanie. Nagrody oraz dyplomy laureatom i finalistom konkursu wręczali: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Małgorzata Ciemińska, Sekretarz Miasta i Gminy Myślenice Robert Pitala, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach Krystyna Łętocha, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Myślenicach Agnieszka Kazanecka-Bylica, Bogusław Kuźmiński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku Renata Marzec. Gali wręczenia nagród towarzyszył wernisaż wszystkich nadesłanych prac. Przybyli goście mieli także okazję ujrzeć inscenizację nawiązującą do tematyki konkursu.
Szczególne podziękowania składamy Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Jarosławowi Szlachetce za patronat nad konkursem.