W dniu 17 czerwca 2024 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworniku brali udział w demokratycznych wyborach, wybierając przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2024/2025. Jest to dla społeczności szkolnej wyjątkowo ważne wydarzenie, będące okazją do pierwszego demokratycznego doświadczenia i dające możliwość poczucia wpływu poprzez wybór kandydata.
Wybory poprzedzone zostały kampanią, polegającą na przygotowaniu plakatów wyborczych, które zawierały pomysły, propozycje oraz działania do realizacji przez Samorząd Uczniowski  w przyszłym roku szkolnym. Komisja wyborcza, składająca się z przewodniczących poszczególnych klas, czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania oraz liczeniem głosów.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2024/2025 jest następujący:
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Jagoda Tomal,
Zastępcą przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego:
Amelia Chlipała,
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr Dorota Król,
mgr Magdalena Pielech,
Nowo wybranym przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego  gratulujemy i  życzymy wspaniałych pomysłów, energii oraz owocnej pracy na rzecz społeczności i szkoły.