Kielecczyzna to kierunek wycieczki, na którą wybrała się klasa VII A w dniu 20.10.2021r. Oryginalnym połączeniem przyjemności z pożytecznością okazał się program wycieczki, jak również pełna jego realizacja. Trasa przez Kraków w rzeczy samej się dłużyła, ale nie uczestnikom wyjazdu z racji żywych rozmów i salw śmiechu oraz dużej dawki humoru – składnika koniecznego do zabrania ze sobą. Gdy wybiła godzina 10.20 siódmoklasiści wraz z opiekunami byli już w Kielcach – stolicy województwa świętokrzyskiego – i ruszyli do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Mieści się ono w części budynku szkoły, do której chodził w latach 1874 – 1886 autor lektury szkolnej pt. „Syzyfowe prace”. Uczniowie pod kierunkiem miłej Pani przewodnik w pierwszym pomieszczeniu muzeum mogli obejrzeć rękopisy Żeromskiego, listy pisarza z różnych lat, kolekcję fotografii szkolnych kolegów, a także ilustracje do jego znanych dzieł. Kolejne pomieszczenie muzeum zaaranżowane tak, by zwiedzający poczuli atmosferę szkolną minionych lat, stanowi sala lekcyjna wyposażona w meble, to znaczy ławki, jakie były na wyposażeniu szkoły w czasach zaboru rosyjskiego. Największą „atrakcją” okazała się tzw. dyscyplina, czyli pomoc dydaktyczna, służąca do przywoływania uczniów do porządku i właściwego zachowywania się. Po wysłuchaniu opowieści o dość trudnym dzieciństwie pisarza i obejrzeniu ekspozycji, uczniowie dziękując pani przewodnik, ruszyli do Masłowa, miejscowości położonej niespełna 7km od Kielc. Niespodzianka ukazała się tuż po przybyciu na miejsce. Był to Szklany Dom – obiekt inspirowany twórczością Żeromskiego, a w którym są organizowane różne spotkania i uroczystości o charakterze artystycznym i naukowym. Masłów to także miejsce, gdzie powstał Dworek Żeromskiego, wyróżniający się oryginalnością ze względu na rozmieszczenie ciekawych eksponatów związanych z pisarzem i jego Rodziną.  Pokoiki w Dworku zagospodarowane i umeblowane dokładnie tak, jak je opisał literat w swoich powieściach, wplatając elementy autobiograficzne. Ostatnim punktem wycieczki była gra plenerowa, polegająca na najpierw zapoznaniu się z instrukcją. Następnie należało przeczytać ze zrozumieniem polecenia: gdzie i w jakim kierunku świata należy szukać znaków, pod którymi kryły się słowa, zwroty niezbędne do uzupełnienia fragmentów Dziennika Stefana Żeromskiego tak, by powstała logiczna całość. Zadanie wszyscy uczestnicy gry wykonywali w plenerze, przy sprzyjającej aurze, jak na taką porę roku – jesień. Co ważne zadanie zostało także wykonane prawidłowo, szybko i z humorem. Za zaangażowanie i poprawnie wywiązanie się z powierzonego zadania uczniowie kl. VII A otrzymali dyplomy! I jeszcze pamiątki… Późnym wieczorem trochę zmęczeni, ale zadowoleni oraz szczęśliwi wróciliśmy do Jawornika. Zatem wycieczka pozostanie w pamięci i wspomnieniach jako połączenie wiedzy polonistycznej, historycznej i geograficznej oraz doskonalenie sprawności fizycznej.