W dniu 21 lutego w oddziale przedszkolnym odbył się Konkurs Recytatorski „Nasza piękna polszczyzna”, którego celem była zainteresowanie uczniów polską poezją dziecięcą oraz prezentacja umiejętności dzieci. W konkursie wzięło udział 10 uczestników, którzy bardzo starannie przygotowali się do recytacji, nie zapominając także  o stroju czy też rekwizytach. Najmłodsi wychowankowie pięknie deklamowali wiersze znanych poetów. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem i  wytrwałością w opanowaniu pamięciowym wierszy, a także odwagą  występując przed komisją konkursową oraz publicznością.