Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku przystąpiła do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: “Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu granatowego pt.: ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach Programu szkoła otrzymała trzy laptopy do zdalnej nauki, które zostały użyczone uczniom.