REGULAMIN

1.Konkurs polega na wykonaniu słomianego pająka według własnego projektu.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku.

3.Celem konkursu jest:
– kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
– aktywizacja lokalnej społeczności

4.W konkursie biorą udział indywidualnie wszyscy chętni uczniowie w kategoriach klas 0-III; IV-VI oraz VII -VIII Szkoły Podstawowej.

5.Uczestnicy konkursu powinni dostarczyć pracę do dnia 16 grudnia 2019 roku do organizatorów konkursu (mgr Dorota Król, mgr Anna Kowalska), gdzie prace zostaną zarejestrowane.

6.Zgłoszone prace uczniów zostaną ocenione przez powołaną do tego celu komisję konkursową. W dniu 22 grudnia 2019 roku zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

7.Komisja oceniająca będzie brać pod uwagę oryginalność, samodzielność, wkład pracy, estetykę wykonanej pracy oraz nawiązanie do tradycji i wykorzystanie materiałów naturalnych.

8.Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność szkoły i zostaną zaprezentowane społeczności uczniowskiej.

Zachęcamy gorąco wszystkich uczniów do udziału w konkursie!