Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na terenie Gminy Myślenice na rok szkolny 2021/2022
Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Myślenice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myślenice rozpoczyna się w następujących terminach;
Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:

Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00. i będzie trwać do 22 kwietnia 2021r. do godz. 12.00, po czym system zostanie zamknięty.

W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia  2021r. do godz.12.00

22 kwietnia 2021 r. godz. 15.30 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych                                          i niezakwalifikowanych.

Do dnia 23 kwietnia 2021 r. godz. 11 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane w systemie NABO. Można zrobić to osobiście u dyrektora placówki lub przez system  NABO.

23 kwietnia 2021 r. godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.